Get Adobe Flash player

Aktuality

OZNÁMENÍ O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU

Upozorňujeme rodiče, že školní rok 2019/2020 oficiálně končí v pátek 26.6.2020.

Prázdninový provoz v naší mateřské škole bude 

29.6.2020 - 10.7.2020.

K prázdninovému provozu je nutno se přihlásit nejpozději do 10.6.2020.

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

PROVOZ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE V SOULADU S MIMOŘÁDNÝMI,

HYGIENICKÝMI PODMÍNKAMI ZAHÁJEN

25.5.2020

Mateřská škola a její provoz se bude po znovuotevření nadále řídit standardními pravidly

podle právních předpisů.

 

PROVOZNÍ PODMÍNKY PO DOBU TRVÁNÍ POTŘEBY DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ:

Provozní doba MŠ bude celodenní od  7.00 – 15.00 

 • Děti se nebudou slučovat, budou pouze ve svých třídách.
 • Pouze ve výjimečných, nutných případech bude možné dítě přivést do školky před 7.00,

na základě domluvy s ředitelkou MŠ (zamezení slučování dětí z jiných tříd)

 • Prosíme rodiče, kteří mají možnost, aby si děti vyzvedávali po obědě.
 • Od 15.00 bude probíhat dezinfekce hraček.

 

POVINNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

 • Při prvním vstupu do školy jsou rodiče povinni odevzdat již vyplněné a podepsané      

čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění     

– bez tohoto děti nebudou do MŠ přijaty (ke stáhnutí ZDE)

 • Seznámit se předem s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (viz čestné prohlášení).

Doporučuje se, pokud dítě patří do rizikové skupiny, aby rodiče zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte s tímto vědomím.

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, rýma, jiný příznak akutní infekce) nesmí do školky vstoupit.
 • Pokud se tyto příznaky vyskytnou během dne, budou rodiče informováni a jsou povinni dítě si ihned z MŠ vyzvednout.

 

JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - doprovázející osoby

 • Před vstupem do šatny si dezinfikovat ruce (dospělý i dítě).
 • V prostorách mateřské školy se pohybovat vždy v roušce.
 • Dodržovat odstupy 2 metry od ostatních rodičů, minimalizovat shromažďování osob.
 • Zdržovat se v šatně pouze po nezbytně nutnou dobu.
 • Předat dítě osobně učitelce.

 

JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY – děti

 • Děti v prostorách mateřské školy nemusí nosit roušky (po příchodu do školy dejte dětem roušky do sáčku a uschovejte do skříňky)
 • Aktivity budou organizovány tak, aby děti trávily větší než obvyklou část dne venku.
 • Pro pobyt venku se bude využívat pouze školní zahrada, jednotlivé skupiny budou odděleny.

 

JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - zaměstnanci

 • Pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ roušky nosit nemusí.
 • Při dopomoci s osobní hygienou dětí, při stolování používají rukavice.
 • Pedagogičtí pracovníci zajistí umytí rukou dítěte neprodleně po vstupu do třídy vodou a tekutým mýdlem, větrání ve třídě (minimálně každou hodinu 5 minut).
 • Úklid a dezinfekce toalet a veškerých prostorů, povrchů nebo předmětů probíhá minimálně jednou denně.
 • Školní stravování – v běžné podobě.

 

Vážení rodiče, věříme, že tuto situaci společně zvládneme

a závěr školního roku všichni prožijeme ve zdraví a v pohodě.